Ville Kopra Tämä on Koobran sivallus

Kotitaloudet omistamaan

Marimekon ja Rovion hallitusten puheenjohtaja Mika Ihamuotila kysyy, miksi suomalaiset eivät omista hoivayrityksiä:

”Hoivayhtiöidenkin omistajiin kannattaa kiinnittää huomiota. Tarvitsemme lisää pääomia ulkomailta, mutta ulkomainen omistaja joskus ahnehtii tuottoa lyhytjänteisyydellään. Suomalainen kantaa vastuuta myös Suomesta. Miksi moni puolue karsastaa omistamisen vahvistamista Suomessa”, ihmetteli Ihamuotila tänään Twitterissä.

Kysymys on mielenkiintoinen. Kannattaako hoivaan sijoittaa, jos se ei kerran kestävällä tavalla tuota omistajalleen? Ajankohtainen keskustelu vanhustenhoidosta viittaa pikemminkin siihen, että hoiva-alalla luontevin tuottajamalli on julkisen sektorin tai kansalaisjärjestöjen omistus, nollavoittoon pyrkivä. Ainakin silloin, kun toiminta perustuu (niukkaan) veronmaksajan rahaan.

Suomen BKT/asukas on noin 44 000 USAn dollaria, Ruotsin 49 000 ja Yhdysvaltain 58 000. Vaikka olemme maailmanmitassa rikkaita, rikkaiden maiden keskuudessa olemme edelleen keskituloisia. Jos suomalaiset ryhtyvät omistamaan hoivayrityksiä pienemmällä tuotolla kuin ulkomaiset, kansakuntamme varallisuusero rikkaampiin nähden kasvaisi eikä pienenisi. Ihamuotilan esittämä suunta olisi väärä.

Ymmärrän sen, että hoiva-alalla olisi tilausta Aki Lindéninkin perään kuluttamalle ”non-profit private” –omistukselle. Nollatuottoisten palvelukotien omistajiksi voisivat sopia hyvin esimerkiksi yleishyödylliset säätiöt.

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat maksaneet kolmen viime vuoden ajan noin 12 miljardin osinkoja omistajilleen. Tänä vuonna osinkopotin arvioidaan nousevan lähes 14 miljardiin euroon, kaikkien aikojen ennätykseensä siis (Kauppalehti 8.2.2019). Pörssiyhtiöiden omistuksesta puolet on ulkomaalaisomistuksessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että viime vuoden tuloksista noin 7 miljardia maksetaan Suomesta ulos.

On sinänsä hyvä, että yhtiöt maksavat osinkoja, sehän kertoo yhtiöiden tuloksentekokyvystä. Toki vielä parempi olisi, jos suurempi osa näistä rahoista päätyisi investointeihin ja parempaan tuottavuuteen. Kikyn toteutus on kesken nimenomaan tuottavuustalkoiden osalta, joista vastuussa ovat ensi sijassa yritykset. Tästä on esimerkiksi STTK:n pääekonomisti Ralf Sund osuvasti argumentoinut. Tuottavuus nousisi investoimalla.

On myös oikein, että ulkomaiset omistajat saavat tuoton riskille ja pääomalle, jota he omistuksissaan suomalaisyhtiöihin sitovat. Toisekseen yhtiöt eivät tietenkään toimi vain Suomessa, vaan globaaleilla markkinoilla. Sikälikin tuottojen hajaantuminen on ymmärrettävää.

Silti voi kysyä, miksi laadukkaille suomalaisyhtiöille ei saada rakennettua suurempaa kotimaista omistusosuutta. Valtio tekee oman osuutensa omistaessaan reilusti yli 20 miljardin arvosta pörssiosakkeita, ja työeläkeyhtiöt toimivat merkittävinä omistajina. Sen sijaan kotitalouksien suora omistus on yhä vaatimattomalla tasolla.

Pörssiosakkeissa kotitalouksilla on Pörssisäätiön mukaan noin 35 miljardia euroa ja rahastoissa 20 miljardia euroa. Jos oletetaan, että rahoitusvarallisuus kohdistuisi suomalaisiin pörssiosakkeisiin (mikä on väärä oletus), kotitaloudet omistaisivat yhteensä noin viidenneksen Suomen pörssissä noteeratuista yhtiöistä. Tosiasiassa jäädään selvästi tuon rajan alle.

Pankkitileillä makaa edelleen OP:n mukaan 87 miljardia euroa. Siitä varmasti iso osa on perusteltua ”pahan päivän varalle” –säästämistä, mutta jos puoletkin tuosta summasta ohjautuisi kotimaisten yritysten omistuksiin, merkitsisi se valtiolle vuosittain lähes 600 miljoonan euron lisäverotuloja pääomatuloveron puolella. Vertailun vuoksi: vanhustenhoidon rahoitusvajekeskustelussa on puhuttu noin 200 miljoonan euron lisätarpeesta. Kolmasosa tuosta tarpeesta voitaisiin kattaa pääomien tehokkaammalla allokaatiolla.

Tarvitsemme kansankapitalismia, mutta oikea osoite sijoituksille eivät ole hoivayritykset, sillä hoivasta on vaikeaa, ellei mahdotonta saada kestävällä tavalla tuottoa. Sen sijaan olisi syytä edistää tavallisten kansalaisten pitkäjänteistä osakesäästämistä suomalaisiin, osinkoja maksaviin teollisuusyrityksiin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat